Com es practica l'Acupuntura

La primera visita

El Diagnòstic es realitza a partir de l'interrogatori detallat del pacient, l'examen de la seva llengua, i la palpació dels seus polsos.


El tractament

A continuació, es procedeix a la puntura (veure vídeo adjunt), es deixen les agulles implantades i el pacient en repòs, en un ambient tranquil, per espai de 20 minuts; després d'això són retirades i rebutjades.